Προγράμματα Χρηματοδότησης που τρέχουν τώρα:

Λύσεις "End to End" (με το κλειδί στο χέρι)

雅典业务工程咨询 - 咨询工程师,规划,设计和监督投资项目

ABEC成立于2008年,是一家活跃于科学技术和咨询管理领域的咨询服务公司。公司高层都是来自于国立雅典理工大学的资深工程师和经济学者,他们在其领域各有着极其深厚的背景经验,在学术界亦著有若干研究性著作。

ABEC的愿景是为投资者提供一站式的服务,我们的目标是在整个投资项目的进程中,与投资者紧密联系,优化整个项目的无缝连接和完美实现。

公司运营, 雅典商务管理咨询:

• ABEC 金融
• ABEC 能源
• ABEC 建设
• e-ABEC

我们提供的服务和专长:
- 信息系统和专业软件包的设计与实现
- 个人商务的启动规划,项目投资的发展与执行
- 公共机构管理实务及国家战略发展框架(NSRF - ESPA)之项目的开发与执行
- 能源项目的设计,审批与建设
- 建筑和工业工程的设计,审批与建设

You are here Home

职业机会

如果您是雅典理工的年轻工程师(TEE希腊科技协会的成员)或者经济院校的毕业生,并且您希望在建设或投资咨询领域有创新发展,欢迎将您的简历递送给我们。

我们将很乐意与您会面。

诚挚的,

人力资源部

联系交流

我们随时为您的各项要求服务!

客户交流区

如果您是我们的客户,您可以与我们的客户平台联络!