Προγράμματα Χρηματοδότησης που τρέχουν τώρα:

ABEC - 联系我们

ABEC 雅典商业工程咨询

公司的购物中心 "Ionia 2000"
Address:
350 Herakleiou Ave. , 3d floor
Nea Ionia
Attica - 阿提卡
14231
Greece - 希腊

Telephone: (+30) 211 7705100
Fax: (+30) 211 7705200
http://www.abec.gr

You are here 联系我们