Προγράμματα Χρηματοδότησης που τρέχουν τώρα:

Σκρέκας: Kαταργούνται οι άδειες λειτουργίας για 897 επαγγέλματα

E-mail Εκτύπωση PDF

Μόνο με αναγγελία έναρξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο θα μπορούν πλέον να ξεκινούν τη λειτουργία τους μεταποιητικές επιχειρήσεις σε 103 βιομηχανικές δραστηριότητες που συνδέονται με 897 επαγγέλματα, μετά την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Σκρέκας στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4262/2014.

Πρόκειται για δραστηριότητες χαμηλής όχλησης από κλάδους όπως η μεταποίηση τροφίμων, η στρωματοποιία, η κατασκευή επίπλων, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών ειδών, η κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, για τις οποίες καταργείται η έκδοση άδειας λειτουργίας,

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης οι 103 βιομηχανικές δραστηριότητες αντιστοιχούν στο 25% των περίπου 400 δραστηριοτήτων και συνεισφέρουν κατά 14% του ΑΕΠ. Η κατάργηση των αδειών εκτιμάται ότι μπορεί να εξοικονομήσει 2-3 μήνες σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και περίπου 1500 ευρώ από την κατάργηση του τέλους έκδοσης. 


You are here: ABEC's Blog Σκρέκας: Kαταργούνται οι άδειες λειτουργίας για 897 επαγγέλματα