Προγράμματα Χρηματοδότησης που τρέχουν τώρα:

Επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ για αντικατάσταση του πετρελαίου με φυσικό αέριο σε κατοικίες

E-mail Εκτύπωση PDF

Επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”.

Οι περιοχές που μπορούν να επωφεληθούν των επιχορηγήσεων είναι: η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 31/10/2014 έως 31/12/2015.

Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 48.000 νοικοκυριά, με το ύψος της επιχορήγησης να φθάνει μέχρι και το 60%. Μοναδικά κριτήρια είναι η τιμή ζώνης του ακινήτου, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2.500 ευρώ και η σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων. 

Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ: http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2554

You are here: ABEC's Blog Επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ για αντικατάσταση του πετρελαίου με φυσικό αέριο σε κατοικίες