Προγράμματα Χρηματοδότησης που τρέχουν τώρα:

ΑΒΕC Finance

E-mail Εκτύπωση PDF

Οικονομοτεχνικές Μελέτες από ΔιδάκτωρεςΥπηρεσίες:

Η Athens Business Engineering Consulting:

- Αναλαμβάνει τη μελέτη σκοπιμότητας και να διερευνήσει τις προοπτικές επιτυχίας καθώς και το βαθμό απόδοσης του υπό εξέταση επενδυτικού βήματος
- Αναλαμβάνει να συμβουλεύσει τον επενδυτή για τις πηγές χρηματοδότησης και να του προσφέρει εναλλακτικές επιλογές με συνεργαςσία με ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και χρηματοδοτικά funds που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο για τη χρηματοδότηση μεγάλων project.
- Αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων χρηματοοικονομικών μελετών που σχετίζονται με την επένδυση.
- Market analysis και προοπτικές τόσο του εκάστοτε κλάδου όσο και τις προοπτικές διείσδυσης του επενδυτή στη συγκεκριμένη αγορά
- Σύνταξη υποβολής στο Επενδυτικό Νόμο και παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου με την εκταμίευση των κρατικών ενισχύσεων.
- Συνεχόμενη ενημέρωση για τα διαθέσιμα Μέτρα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων και πρωτοβουλιών στο χώρο του τουρισμού, εμπορίου, μεταποίησης, μεταφορών και παροχής υπηρεσιών.
- Τεχνικό Σύμβουλος του Δημόσιου Τομέα στην υλοποίηση Μέτρων του ΕΣΠΑ
- Συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την πιστοποίηση λειτουργίας των πελτατών μας κατα ISO και λοιπών πιστοποιήσεων με συνεχή στήριξη τόσο των διαερθρωτικών αλλαγών και βελτιώσεων της επιχείρησης-πελάτη όσο και τεχνική υποστήριξη κατα τη διάρκεια ελέγχου από πιστοποιημένο φορέα

Έργα:

Η εμπειρία των στελεχών της εταιρείας στην εκπόνηση μελετών Αναπτυξιακού Νόμου τόσο του 3299/2004 όσο και του 3908/2011 αλλά και το απόλυτο της επιτυχίας χρηματόδότησης των υποβληθέντων προτάσεων αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ABEC έχει εξασφαλίσει την έγκριση ενίσχυσης πληθώρας επενδυτικών σχεδίων τόσο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ όσο και και στα πλαίσια λειτουργίας του Επενδυτικού(Αναπτυξιακού) Νόμου.

You are here: Υπηρεσίες ABEC Finance