Προγράμματα Χρηματοδότησης που τρέχουν τώρα:

ABEC Finance

E-mail Print PDF

Finance studies made by Ph.D.sServices:

Η Athens Business Engineering Consulting:

- Undertakes the feasibility studies and explores the prospects of success and the efficiency of the investment step
- Undertakes to advise the investor for the sources of financing and to offer alternatives to cooperation with Greek financial institutions and financial funds operating at an international level for the financing of major projects.
- Responsible for drafting all necessary financial studies associated with the investment
- Market analysis και προοπτικές τόσο του εκάστοτε κλάδου όσο και τις προοπτικές διείσδυσης του επενδυτή στη συγκεκριμένη αγορά
- Drawing up for submission in the Investment Law and monitoring and implementation of the project with the disbursement of state funding
- Continuous update of available NSRF (ΕΣΠΑ) measures to support SMEs and strengthen projects and initiatives in the tourism, trade, processing, transport and services.
- Technical Consultant of the Public sector in the NSRF implementation of measuresbr />- Cooperation with the National Technical University of Athens for the certification of operation for our clients according to ISO and other certifications with constant support

Projects:

The experience of the company members in conducting studies of the Development Law both 3299/2004 and 3908/2011 and the ultimate success of the financing proposals submitted are the best guarantee of service.

ABEC has secured the approval of financial aid for an abundance of investment projects both in the NSRF and within the operational limits of the Investment Act.

You are here: Services ABEC Finance