Προγράμματα Χρηματοδότησης που τρέχουν τώρα:

ABEC Energy

E-mail Εκτύπωση PDF

Φωτοβολταϊκα, trackers, πάρκαΟ χώρος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) γνωρίζει αλματώδη αύξηση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Η ABEC δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ από το 2005.

H ABEC αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών αλλά και της αδειοδοτικής διαδικασίας φωτοβολταϊκών έργων, projects βιομάζας και αιολικών έργων. Στον επενδυτή δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές εξοπλισμού του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου χώρου που αποτελούν συνεργάτες μας. Η επιλογή γίνεται αφού αναλυθεί στον επενδυτή το συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε τεχνικής λύσης.

Το project management της κατασκευής το αναλαμβάνουν οι μηχανικοί της εταιρείας σε άμεση συνεργαςσία με τους επενδυτές ώστε ο εκάστοτε επενδυτής να έχει σαφή εικόνα της πορείας του έργου του αλλά και εμπιστοσυνη για την αρτιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι μηχανικοί της ABEC, διπλωματούχοι μηχανικοί με εξειδίκευση στο τομέα τους, αναλαμβάνουν :

-Ενεργειακές μελέτες
-Περιβαλλοντικές μελέτες
-Μελέτες εφαρμογής
- Εκπόνηση όλων των απαραίτητων λοιπών τεχνικών μελετών που σχετίζονται με την επένδυση.
- Χρηματοοικονομικές μελέτες και εξαγωγή του βαθμού απόδοσης και ασφάλειας της κάθε επένδυση
- Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διενεργειών για την αδειοδότηση μιας επένδυσης.
- Πλήρη γνώση των διαδικασιών και μελετών που εμπλέκονται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο Διαχειριστής του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ), ΔΕΗ και λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες(Περιφέρειες,Αρχαιολογία, Δασαρχεία, ΥΠΕΚΑ κτλ)
- Αναλαμβάνει το project management της κατασκευής σε οριζόντια και συνεχή ενήμερωση με τον επενδυτή επιδιώκοντας αφενός την βέλτιστη οικονομικά λύση αλλά αφετέρου την πιο αξιόπιστη. Τέλος αναλαμβάνει το technical support κάθε έργου μετά το πέρας του, δίνοντας εταιρική δική της εγγυηση καλής λειτουργίας του έργου και τεχνικής υποστηριξης του.

Έργα:

Η ABEC έχει στο ενεργητικό της:

-Κατασκευή Φ/Β έργων άνω του 1 MW (οικιακές και βιομηχανικές στέγες, πάρκα)
- Αδειοδότηση φωτοβολταϊκών έργων άνω των 2 MW
- Κατασκευή αιολικών έργων 12 MW
- Αδειοδότηση αιολικών έργων άνω των 160 MW
- Εμπλοκή σε έργα βιομάζας ισχύος άνω των 50 MW.

 

 

You are here: Υπηρεσίες ABEC Energy