Προγράμματα Χρηματοδότησης που τρέχουν τώρα:

e-ABEC

E-mail Εκτύπωση PDF

Ιντερνετ-ΔίκτυαΗ e-ABEC δραστηριοποιείται σε έργα πλητοφορικής και ΙΤ Solutions. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της εταιρείας αναλαμβάνουν των εκσυγχρονισμό της επιχείρησης του εκάστοτε πελάτη μας. αυτό περιλαμβάνει hardware αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες της εκάστοτε μικρομεσαιάς επιχείρησης, ανάπτυξη ιστοσελίδας, ανάπτυξης τρόπων διαφήμισης μέσω internet, προσαρμογή και λειτουργία συνεργατικής πλατφόρμας για εταιρείας που επιτρέπει remotely και online συνεργασία και συντονισμό των συνεργατών μια εταιρείας κ.α.

Η e-ABEC δραστηριοποιείται σε έργα πλητοφορικής και ΙΤ Solutions. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της εταιρείας αναλαμβάνουν των εκσυγχρονισμό της επιχείρησης του εκάστοτε πελάτη μας. Και συγκεκριμένα με τις εξής υπηρεσίες:

- hardware αναβάθμιση των ΙΤ εγκαταστάσεων,
- ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες της εκάστοτε μικρομεσαιάς επιχείρησης,
- ανάπτυξη ιστοσελίδας,
- ανάπτυξης τρόπων διαφήμισης μέσω internet, προσαρμογή και λειτουργία συνεργατικής πλατφόρμας για εταιρείας που επιτρέπει remotely και online συνεργασία και συντονισμό των συνεργατών μια εταιρείας κ.α.

ΕΡΓΑ

Η e-ABEC δραστηριοποιείται στο τομέα της πληροφορικής από το 2005 και συγκεκριμένα :

- έχει αναπτύξει 30 και πλεόν ιστοσελίδες δυναμικού περιεχομένου προσαρμοσμένες στις ανάγκες και προτάσεις της εκάστοτε εταιρείας
- παροχή ΙΤ support σε μικρομεσαίες εταιρείες και ιδιαίτερα του τεχνικού κλάδου
- πώληση σε μικρομεσαίες εταιρείες (άνω των 10 εταιρειών) της εφαρμογής SYNERGA , η οποία έχει αναπτυχθεί με εργαλεία ελεύθερου λογισμικού από τους μηχανικούς της ABEC , και αποτελεί ένα ικανό και αναγκαίο project management tool για κάθε εταιρεία που απασχολεί από 5 έως 100 άτομα.
- Ανάπτυξη intranet πλατφόρμας εσωτερικής εταιρικής οργάνωσης και λειτουργίας μικρομεσαίων και μεγάλων εταιρειών.

You are here: Υπηρεσίες ABEC Finance