Προγράμματα Χρηματοδότησης που τρέχουν τώρα:

Γενικά

Ποιοι Είμαστε

E-mail Εκτύπωση PDF

Η ABEC είναι μια εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο την αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης, που παρέχονται από εθνικά ή κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα με παράλληλη δυνατότητα υλοποίησης με εφόδιο την εμπειρία και την κατάρτιση των έμπειρων μηχανικών μας.

Ποιοι Είμαστε

Η ABEC διευρύνοντας διαρκώς τις υπηρεσίες της, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και απαιτήσεις της βιομηχανίας, προσφέρει δια μέσου της εξειδίκευσης, της εμπειρίας, και των συνεργατών της ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν όλους τους τομείς και την καθιστούν ένα “one stop shop” σύγχρονης αντίληψης

Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στη μελέτη και το σχεδιασμό επενδυτικών σχεδίων (business plans), είτε στο στάδιο της ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας μίας επιχείρησης , είτε όταν πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή μετεγκατάσταση μιας υφιστάμενης. Αυτό επιτυγχάνεται με την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, καθώς με αυτήν εντοπίζεται από την αρχή ο βαθμός του επιχειρηματικού κινδύνου και αποτρέπεται η δημιουργία θνησιγενών δραστηριοτήτων. Έτσι σχεδόν εξασφαλίζεται η επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου.

Αποστολή και Στόχος

E-mail Εκτύπωση PDF

Αποστολή

Αποστολή

Αποστολή μας είναι η συνεχής αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, ο εντοπισμός, η ανάπτυξη και εκτέλεση νέων και καινοτόμων ιδεών, η εκμετάλλευση της χρηματοδοτικής ευκαιρίας με αντίληψη του επιχειρηματικού κινδύνου και η αξιόπιστη εφαρμογή των σχεδίων. Η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες με επίκεντρο την εταιρία-πελάτη καλύπτουν μεγάλο φάσμα υπαρκτών και εν δυνάμει αναγκών κάθε εταιρίας, ανεξαρτήτως μεγέθους και κατηγορίας προϊόντων-υπηρεσιών.

Στόχος

Στόχος μας είναι η παροχή πρακτικών λύσεων όσον αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων των πελατών μας, με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεχίσουμε να αναγνωριζόμαστε ως Σύμβουλοι που παρέχουν υπηρεσίες καινοτόμες, ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου ποιότητας.

Όραμά

Όραμά μας είναι η διαρκής ανάπτυξη, ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών μας, και η επέκταση σε άλλες αγορές, πάντα βασιζόμενοι σε μακροχρόνιες συνεργασίες και σεβόμενοι τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, έτσι ώστε η ABEC να συνεχίσει να αποτελεί εχέγγυο ποιοτικών και ολοκληρωμένων επιστημονικών υπηρεσιών στο χώρο της Ενέργειας και των Κατασκευών.

You are here: Εταιρία