Πιστοποιήσεις

Η ABEC LP και οι λειτουργίες είναι πιστοποιημένες κατά:

  • ISO 9001:2008 - Διεθνές Πρότυπο - Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για Παροχή Υπηρεσιών
  • ISO 14001:2004 - Διεθνές Πρότυπο - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 50001:2011 - Διεθνές Πρότυπο - Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης
  • ISO 22301:2012 - Διεθνές Πρότυπο - Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity)

 

Η πιστοποίησή μας με βάση και τα τρία παραπάνω πρότυπα ταυτόχρονα αποτελεί πρωτοποριακή πρακτική στον ενεργειακό και κατασκευαστικό τομέα,  η οποία εξασφαλίζει μία σειρά από πλεονεκτήματα τόσο για την επιχείρηση όσο και για του επενδυτές :

  • Διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Καθιερώνει ορθές πρακτικές Διαχείρισης της Ενέργειας με σκοπό την μείωση του κόστους και την βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος της επιχείρησης
  • Αυξάνει την ικανότητα της επιχείρησης να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τις πληροφορίες που αφορούν την ενεργειακή κατανάλωση και κατ’ επέκταση να βελτιστοποιήσει τις σχετιζόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες
  • Αποδεικνύει την ικανότητα  της εταιρίας να εφαρμόζει μηχανισμούς και διαδικασίες για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας
  • Διασφαλίζει την παρακολούθηση και μείωση της ενέργειας και κατ’ επέκταση βελτιώνει την ενεργειακή επίδοση
  • Καθιερώνει ένα διαδραστικό demo-room με τον επενδυτή σε πραγματικές συνθήκες, το οποίο  αποτελεί εργαλείο για την προώθηση των προϊόντων και  υπηρεσιών

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά τα παραπάνω πρότυπα από την TÜV Nord Hellas, η οποία αποτελεί αποκλειστικό συνεργάτη της ABEC Group για την πιστοποίηση πελατών μας.

Twitter

Πρόσφατα Newsletters

Newsletter

Εγγραφή για λήψη ενημερώσεων.