Αδειοδότηση - Κατασκευή

Αδειοδότηση Βιομηχανιών

H ABEC αναλαμβάνει την αδειοδότηση και έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων.

Οι έμπειροι μηχανικοί της εταιρείας μας αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες:

 • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
 • Στατικές Μελέτες
 • Μελέτες παραγωγής και logistics
 • Περιβαλλοντικές μελέτες

Η ABEC αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες αδειοδότησης και συνεργασίας με την αρμόδιες Υπηρεσίες

 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 • Περιφέρειες (Εγκρίσεις Περιφερειακού Συμβουλίου)
 • Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
 • ΥΠΕΚΑ – Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
 • Δασαρχεία
 • Αρχαιολογίες
 • ΕΟΤ

Πολεοδομικές Αδειοδοτήσης – Νομιμοποιήσεις

Οι μηχανικοί της ABEC αναλαμβάνουν πολεοδομικές αδειοδοτήσεις με τις απαραίτητες μελέτες, αυτοψίες και διεκπεραιώσεις στις απαραίτητες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα:

 • Ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ»
 • Νομιμοποίηση αυθαιρεσιών και αυθαιρέτων οικημάτων
 • Ενεργειακά Πιστοποιητικά και μελέτες ΚΕΝΑΚ
 • Ηλεκτρομηχανολογικές, Αρχιτεκτονικές και Στατικές Μελέτες
 • Τοπογραφικά Διαγράμματα κάθε είδους

Twitter

Πρόσφατα Newsletters

Newsletter

Εγγραφή για λήψη ενημερώσεων.