Αστικός Σχεδιασμός

Περιβαλλοντικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Οργανισμών Δήμων και Περιφερειών – Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΟΤΑ και Οργανισμούς

Η ABEC LP έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προσφέροντας σε Δήμους και Περιφέρειες ολοκληρωμένες μελέτες περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης. Οι μηχανικοή της ABEC LP με εξειδικευμένα διακριβωμένα εργαλεία αλλά και λογισμικές πλατφόρμες προχωρούν με υψηλό επίπεδο ακρίβειας σε:

  • Σύνταξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων
  • Σύνταξη και Υποβολή Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στα Πλαίσια του Συμφώνου Δημάρχων
  • Σύνταξη και Υποβολή Προτάσεων για Χρηματοδότηση Σχεδίων από Προγράμματα τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή Ελληνικά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ISO 14001) και Ενεργειακής Πολιτικής (ISO 50001)

Ενδεικτικά Έργα

  • Σύμβουλος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) – Σύνταξη Μελέτης και Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παρακολούθησης Αδειοδοτικής Διαδικασίας και Ενσωμάτωσης Συστημάτων ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο
  • Σύμβουλος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) - Μελέτη Αδειοδότησης Διαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Μήσων της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
  • Ενεργειακή Μελέτη και Μελέτη σκοπιμότητας ανάπτυξης Έργων ΑΠΕ από το Δήμο Σιδηροκάστρου
  • Ανάπτυξη ISO 50001 για το Δημαρχειακό Μέγαρο Ελευσίνας και Πιστοποίηση από την TUV Nord Hellas

Twitter

Πρόσφατα Newsletters

Newsletter

Εγγραφή για λήψη ενημερώσεων.